Profi välimääraja

 

Kuidas tunda ära proffi? (1)

Töökontekstis on tegelikult professionaalset töötajat lihtne ära tunda.

Järgnevalt punktid, mis proffi jaoks määravad:

Suhtumine muutustesse

Profi jaoks ei ole protsessid ja ideed fikseeritud, ta on võimeline kaasama tööprotsessi muutusi ning loogiliselt argumenteerima muutuste erinevatest aspektidest. Suudab žongleerida tööde alametappidega ja neid vastavalt hetkeolukorrale kohendada. On proovinud erinevaid võimalusi asjade tegemiseks ning „katsetab“ jooksvalt erinevaid võtteid, et asju paremaks muuta.

Teab ja tunneb oma tööga seotud konteksti (põhjuseid ja tagajärgi)

On kursis oma tööga seotud töövoogudega ja teab ka, mis põhjusel asjad toimuvad (lisaks sellele, et alguses tuleb kaks korda sinist nuppu vajutada ja seejärel korra punast). Ootamatuste puhul teab, kust abi otsida või milliseid teisi töötajaid probleem mõjutab ning annab neile aegsasti teada.

Suhtumine kolleegidesse ja koostööpartneritesse

Suhtub heatahtlikult kolleegidesse ja koostööpartneritesse ning võimalusel aitab nõu ja jõuga. Annab abistavat tagasisidet. Kriitilistes olukordades jääb ratsionaalseks ja kaalutlevaks ning emotsionaalselt tasakaalu. On õiglane oma otsustes. Suudab vajadusel delegeerida ka noortele, kartmata et midagi valesti läheb ning delegeerimisel juhendab põhjalikult. Orienteeritud olukordade lahendamisele, mitte süüdlase otsimisele. Suudab vajadusel ka ise abi küsida. Jääb oma arvamuse esitamisel neutraalseks ja ei suru seda peale. On aktiivselt huvitatud oma tööandja ettevõttes toimuvast.

Suhtumine enesetäiendamisse ja õpetamisse

Ei arva kunagi, et teab kõigest kõike ja võimaluse avanedes on valmis õppima uusi asju ning läbima koolitusi. Koolitustel küsib teemakohaseid küsimusi ja toetab vajadusel koolituse läbiviijat abistavate tegevustega. Õpetmisel ja juhendamisel räägib oma parima teadmise järgi, mitte ei jäta osa infot vaid enda teada, et targem välja paista.

Töötamise põhimõtted

  • Kirjutab infot süstematiseeritult üles, koostab vajadusel endale ja teistele juhendmaterjale
  • Eristab mis on oluline, mis mitte ning suudab ülesandeid selle järgi prioritiseerida ja otsuseid vastu võtta
  • Saab aru asjade kontseptuaalsetest erinevustest ning vormi sarnasuse korral märkab ka erinevusi sisus või funktsionaalsuses
  • Suudab aega planeerida ning tähtaegadest kinni pidada
  • Suudab adekvaatselt hinnata ja analüüsida nii enda kui  teiste tehtud tööd
  • Kui eksib, siis tunnistab seda ja proovib eksimuse tagajärjel tekkinud probleeme lahendada
  • Eelistab lihtsaid ja efektiivseid lahendusi, võimalusel lihtsustab olemasolevaid
  • Saab aru mis on ilus
  • Väärtustab enda ja teiste aega

Ilmselt 100% ei vasta sellele kirjeldusele keegi, kuid mida rohkem ülalmainitud omadusi inimesel on, seda professionaalsem ta mulle tundub. 

 (2)

1. https://www.youtube.com/watch?v=sLv7sdGJWPI&t=20s

2. https://sloanreview.mit.edu/article/how-the-wrong-kpis-doom-digital-transformation/

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Tindipritsimisest ja kuhu see viis

Tavad ja kombed enne interneti aega ning internetiaja järgi

Laena IT-juhti, Vanemuine (või vähemalt pajata temast)